Tôi cần làm gì khi sản phẩm nhận được bị lỗi

Bạn vui lòng quay lại video quá trình mở hàng và gửi tới 1 trong 3 nơi:

Chúng tôi sẽ kiểm duyệt tính chính xác có phương án xử lý đổi trả thích đáng, đảm bảo quyền lợi cao nhất của khách hàng.

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *